Zašto je SSCB korak ispred drugih

NetCord-FACT prestižni certifikat kvaliteta je dobilo 55 akreditovanih banaka u svijetu, među njima samo 5 privatnih banaka. SSCB je druga akreditovana u Evropi a prva i jedinstvena u Švicarskoj.

Nisu sve banke matičnih ćelija iste

SSCB – Swiss Stem Cell Bank je visoko specijalizovana banka, koja posebnu pažnju poklanja istraživačkom radu i mogućnostima liječenja matičnim ćelijama. Ono što bi roditeljima trebalo biti od presudnog značaja pri izboru banke matičnih ćelija je posjedovanje NetCord FACT akreditacije.

NetCord-FACT akreditacija je garanacija da će matične ćelije Vašeg djeteta biti pohranjene na pravi način i da će zaista moći da se iskoriste u slučaju potrebe za liječenjem.  NetCord-FACT prestižnu akreditaciju kvaliteta posjeduje samo 5 privatnih banaka u svijetu.

SSCB je među dvije akreditovane banke u Evropi a prva i jedinstvena u Švicarskoj.