Zašto je SSCB korak ispred drugih

NetCord-FACT prestižni sertifikat kvaliteta je dobilo 55 akreditovanih banaka u svetu, među njima samo 5 privatnih banaka. SSCB je druga akreditovana u Evropi, a prva i jedinstvena u Švicarskoj.

Nisu sve banke matičnih ćelija iste

SSCB – Swiss Stem Cell Bank je visoko specijalizovana banka, koja posebnu pažnju poklanja istraživačkom radu i mogućnostima lečenja matičnim ćelijama. Ono što bi roditeljima trebalo biti od presudnog značaja pri izboru banke matičnih ćelija je posedovanje NetCord FACT akreditacije.

NetCord-FACT akreditacija je garanacija da će matične ćelije Vašeg deteta biti pohranjene na pravi način i da će zaista moći da se iskoriste u slučaju potrebe za lečenjem. NetCord-FACT prestižnu akreditaciju kvaliteta poseduje samo 5 privatnih banaka u svetu.

SSCB je među dve akreditovane banke u Evropi, a prva i jedinstvena u Švajcarskoj.